สะพานติณ

posted on 11 Sep 2008 14:10 by intaro1060

 

สะพานติณสูลานนท์ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 สายหาดใหญ่ - สงขลา กับทางหลวง 408 สายสงขลา - ระโนด โดยสะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก เชื่อมระหว่างชายฝั่งอำเภอเมืองสงขลา บริเวณบ้านน้ำกระจายกับเกาะยอตอนใต้ ความยาวรวมเชิงสะพานทั้งสองด้าน 1,140 เมตร ช่วงที่ 2 เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียว ความยาวทั้งสิ้น 1,800 เมตร สะพานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2529 สะพานแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาแวะชมความงามของทิวทัศน์ควบคู่ไปกับการมารับประทานอาหารที่เกาะยอ

edit @ 11 Sep 2008 14:11:22 by สงขลา

edit @ 11 Sep 2008 14:12:21 by สงขลา

Comment

Comment:

Tweet